SP6 Zawiść

Szukaj

Idź do treści

Sześciolatek w szkole

DZIEŃ OTWARTY DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW


Dyrektor oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści serdecznie zapraszają przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 11 marca 2014 r. o godzinie 17.00


Spotkania Dyrektora szkoły z rodzicami dzieci 7 i 6-letnich

  • 26 lutego 2014 r. - Przedszkole nr 6 w Orzeszu- Zawiści
  • 4 marca 2014 r. - Przedszkole nr 7 w Orzeszu- Gardawicach


WYNIKI ANKIETY DOTYCZACEJ PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRZYJĘCIA UCZNIÓW 6-LETNICH:

Kiedy zaczyna się obowiązek szkolny dla dzieci urodzonych w 2008 roku?


Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r. rozpoczną realizację obowiązku szkolnego we wrześniu 2014 r. r., a dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. – we wrześniu 2015 roku. Niemniej jednak rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. mogą zdecydować o rozpoczęciu przez nie edukacji szkolnej od września 2014 r.

Żródło: www.6latki.men.gov.pl

Czy rodzic dziecka urodzonego w drugiej połowie 2008 roku potrzebuje opinii poradni psychologicznej, o gotowości szkolnej, by zapisać dziecko do pierwszej klasy już od września 2014 roku?


Nie. Jeśli rodzic uzna, że dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w pierwszej klasie, może je zapisać do szkoły. Nie trzeba zasięgać opinii poradni, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań lub przedkładania zaświadczeń.

Rodzicowi w ocenie gotowości dziecka pomóc powinna tzw. diagnoza przedszkolna przeprowadzona w przedszkolu. Na tej podstawie nauczyciele i rodzice oceniają stopień gotowości dziecka do podjęcia nowych, szkolnych wyzwań. Warto pamiętać, że przedszkole ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy niezależnie od tego, czy rodzic planuje posłać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy, czy też zatrzymać je na drugi rok w oddziale przedszkolnym („zerówce").

Żródło: www.6latki.men.gov.pl

Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej?

Dzieci gotowe do podjęcia nauki przede wszystkim chcą iść do szkoły. Są zainteresowane szkołą i tym, co wiąże się z pełnieniem roli ucznia, a spędzanie czasu bez rodziców, wśród rówieśników nie jest dla nich problemem. Potrafią samodzielnie ubrać i rozebrać się, umyć, zjeść posiłek, a także skorzystać z toalety. Posługują się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia. Wypowiadają się zdaniami, potrafią poinformować o swoich potrzebach. Potrafią też powiedzieć, jak się nazywają, ile mają lat i gdzie mieszkają. Chętnie bawią się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł. Potrafią skupić się na zadaniu i starają się doprowadzić je do końca. Poprawnie trzymają ołówek, posługują się nożyczkami, lepią z plasteliny i rysują. Interesują się czytaniem i pisaniem, słuchają bajek, wierszy, zapamiętują elementy obrazków. Potrafią pokazać lewą i prawą stronę. Liczą: dodają i odejmują pomagając sobie rachowaniem na palcach lub przedmiotach (kasztany, guziki, patyczki). Znają rośliny i zwierzęta, żyjące na polu, w lesie, na łące. Wiedzą, jakie zmiany zachodzą w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku. Potrafią powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby chronić rośliny i zwierzęta. Dzieci śpiewają piosenki, tańczą i muzykują. Rysują, malują, tworzą proste kompozycje i konstrukcje. Potrafią odpowiednio zachować się w kinie, na koncercie, wystawie. Budują z klocków. Majsterkują z pomocą prostych narzędzi. Interesują się urządzeniami technicznymi. Rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

Żródło: www.ore.edu.pl


MIKOLAJKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

6 grudnia zaprosiliśmy przedszkolaków z Przedszkola nr 6 w Orzeszu- Zawiści i Przedszkola nr 7 w Orzeszu-Gardawicach. W ramach spotkania dzieci zobaczyły krótkie przedstawienie, wzięły udział w wesołych zabawach oraz otrzymały drobne prezenty.

Strona główna | Szkoła | Pracownicy | Aktualności | Osiągnięcia | Wykaz podręczników | Programy nauczania | Organizacja pracy szkoły | Zajęcia pozalekcyjne | Świetlica | Biblioteka | Rada Rodziców | Sześciolatek w szkole | Samorząd uczniowski | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego